You are currently viewing Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach

W celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia bardzo często stosowane są dodatkowe zabezpieczenia w obiektach, które mają chronić przed wpływem zjawisk niepożądanych. Przykładem może być chociażby wystąpienie otwartego ognia w przestrzeniach zamkniętych co jest bardzo niebezpieczne dla osób przebywających na terenie budynku. Właśnie dlatego w aktach prawnych znajdują się stosowne zapisy, które określają jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziąć żeby chronić ludzi przebywających na terenie danego obiektu.

Kto sporządza instrukcję ppoż?

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynkuW zależności od typu obiektu oraz jego przeznaczenia mogą się one różnić. Niemniej jednak w większości przypadków musi zostać sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, która określa wiele ważnych spraw związanych z bezpieczeństwem. W dokumencie tym określone są między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające ze specyfiki obiektu, określenie wyposażenia w urządzenia, sposoby postępowania na wypadek pożaru czy sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. Sporządzeniem takiego dokumentu powinna zająć się osoba odpowiednio wyszkolona, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Co więcej musi ona również posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może przygotować między innymi osoba posiadająca zawodowy tytuł technika pożarnictwa, wykształcenie wyższe i ukończone odpowiednie kursy, wykształcenie wyższe i tytuł inżyniera pożarnictwa lub wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Dokument ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i również mienia. Nic więc dziwnego, że do jego przygotowania wymagana jest odpowiednia wiedza, która musi być udokumentowana.

Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona przed ogniem. W zależności od charakterystyki danego obiektu stosowane są różne rozwiązania oraz zabezpieczenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób tam zgromadzonych. Każdy budynek musi posiadać odpowiednie dokumenty, które określają sposób ochrony oraz zawierają niezbędne informacje. Dzięki temu możliwa jest szybka weryfikacja założeń oraz wykonanie szczegółowo zapisanych poleceń. Znacznie usprawnia to wszelkie czynności w momencie stwierdzenia zagrożenia.