Kategoria: Pieniądze i kredyty

  • Co dają opinie zabezpieczające?

    Co dają opinie zabezpieczające?

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek podatnika albo płatnika, którzy wykażą spełnienie warunków wskazanych w ustawie o CIT, odpowiedni organ podatkowy wydaje opinię o zwolnieniu z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Dotyczy to między innymi należności z tytułu odsetek, dywidend czy opłat licencyjnych. Co daje posiadanie takiej opinii i czy warto się o nią ubiegać? Szczególne…