You are currently viewing Co wyróżnia przewierty sterowane?

Co wyróżnia przewierty sterowane?

Obecnie przewierty sterowane są wykonywane przy pomocy specjalnych maszyn oraz metodą bezwykopową. Stosowane są urządzenia nadające do układania kabli, rur, przewodów na stosunkowo niewielkie odległości, jak sprzęt, w przypadku którego długość przewiertu może wynosić nawet trzysta metrów. Obecnie horyzontalne wiercenie kierunkowe stanowi rozwiązanie dla problemów, które są napotykane w czasie układania kabli w obszarach wiejskich czy miejskich. Zamiast wykopywania tradycyjnych rowów, wystarczą innowacyjne maszyny.

Zasady działania przewiertów horyzontalnych

przewiert sterowanyW przypadku poziomego wiercenia kierunkowego wszelkie przeszkody, zarówno te podziemne jak i naziemne, przestają stanowić problem. Możliwe jest poprowadzenie rurociągu obok nich albo pod nimi, dzięki czemu istniejąca już infrastruktura energetyczna, gazowa, sanitarna czy światłowodowa nie jest niszczona. Oprócz tego zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykonywania bezkolizyjnej pracy na terenach silnie zurbanizowanych o znacznej gęstości sieci. Możliwe jest także zastosowanie tej metod na obszarach chronionych, w przypadku których ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze konieczne  jest pozostawienie ich bez uszkodzeń. Warto zdecydować się na profesjonalny przewiert sterowany. Znajdzie on zastosowanie w przypadku  projektów instalacyjno-montażowych na potrzeby sieci, na przykład ciepłowniczej, gazowej czy teleinformatycznej. Wykorzystywane są w tym celu nie tylko specjalistyczne maszyny, ale także innowacyjna technologia HDD. W przypadku wykonywania przewiertów sterowanych konieczne jest pamiętanie o kolejności wykonywania poszczególnych czynności, które jest niezwykle ważną kwestią w celu uzyskania odpowiednich rezultatów.

Poszczególne czynności w czasie wykonywania przewiertów sterownych są podzielone na zasadnicze trzy etapy. Pierwszy stanowi wiercenie wstępne, które polega na wykonaniu otworu pilotowego w zaplanowanej osi rurociągu. Kolejny etap to rozwiercenie gruntu. Jest to faza rozpoczynająca się po osiągnięciu założonego punktu wyjścia przez głowicę pilotową, która jest wymieniana na rozwiertak. Trzeci etap to natomiast wciąganie rurociągu, który jest montowany do głowicy rozwierającej przy pomocy łącznika. Instalacja rury ma miejsce w czasie przeciągania rozwiertaka.