Efekttywność energetyczna nowoczesnych budynków

Wzrost kosztu zakupu mediów oraz troska o środowisko naturalne wymusza poszukiwanie sposobów na ograniczenie ich zużycia. Dotyczy to w szczególności budownictwa. W trakcie roku każdy obiekt potrzebuje bowiem określoną ilość prądu czy ciepła do poprawnego funkcjonowania. Obecnie obowiązuje wiele aktów prawnych, które regulują to w jaki sposób musi być skonstruowany budynek żeby spełnić wymagania. Dotyczy to w szczególności zapotrzebowania na media.

Charakterystyka energetyczna obiektu

świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuWarto wspomnieć, że każdy powstający budynek powinien mieć sporządzony raport, który określa jego tak zwaną efektowność energetyczną. Dzięki temu możliwa jest ocena czy budynek wymaga dalszych nakładów i modernizacji czy jest on dostosowany do wymogów prawnych. Ważnym dokumentem jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, w którym zawarte są wszelkie najważniejsze informacje odnośnie jego zapotrzebowania na media takie jak ciepło czy prąd. W świadectwie znajdują się szczegółowe dane odnośnie posadowienia samej konstrukcji takie jak chociażby adres, zdjęcie czy opis. Dodatkowo na certyfikacie znajdują się obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną wraz z graficzną prezentacją wyników. Dzięki temu każdy może w bardzo łatwy sposób ocenić wynik. Na skali zaznaczone są również poziomy wymagane przez prawo zarówno dla budynków nowych jak i również tych modernizowanych. Taki dokument powinien być wystawiony przez osobę posiadającą niezbędne kompetencje, doświadczenie oraz co najważniejsze uprawnienia. Na chwilę obecną na rynku bez problemu spotkać można wielu specjalistów, którzy są w stanie przeprowadzić audyt oraz wystawić odpowiedni certyfikat.

Dzięki temu w razie potrzeby klient bez problemu powinien znaleźć odpowiedni podmiot, który umożliwi przeprowadzenie określonej usługi. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest efektywność energetyczna obiektów. Jest to związane ze wzrostem zapotrzebowania na media wszelkiego typu. Nie bez znaczenia jest również wzrost cen ich zakupu. W związku z tym konieczna staje się optymalizacja zużycia pozwalają mieć kontrolę nad wyżej wymienionymi. Dzięki niej poprawia się również stan środowiska naturalnego ponieważ obecnie większość ciepła czy prądu pochodzi ze spalania paliw konwencjonalnych.