Co dają opinie zabezpieczające?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek podatnika albo płatnika, którzy wykażą spełnienie warunków wskazanych w ustawie o CIT, odpowiedni organ podatkowy wydaje opinię o zwolnieniu z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Dotyczy to między innymi należności z tytułu odsetek, dywidend czy opłat licencyjnych. Co daje posiadanie takiej opinii i czy warto się o nią ubiegać?

Szczególne zasady przy podatku u źródła

podatek u źródła opinia zabezpieczającaPosiadanie takiej opinii wydanej przez organ podatkowy zwalnia wnioskodawcę z konieczności poboru podatku u źródła w kontekście należności nieprzekraczających dwóch milionów złotych. Co do zasady, taka opinia ważna jest przez okres 36 miesięcy od dnia wydania. Jednakże, jeśli nastąpi istotna zmiana okoliczności mających wpływ na spełnienie warunków do jej stosowania, termin ten może się skrócić. Jeśli dotyczy nas podatek u źródła opinia zabezpieczająca jest bardzo przydatna. Od dnia 1 stycznia 2019 roku płatnicy, którzy dokonują wypłat z wymienionych wyżej tytułów lub wypłaty z tytułu wynagrodzenia za usługi niematerialne do zagranicznych podmiotów mają możliwe różne rozwiązania. Pierwszym z nich jest pobieranie podatku w pełnej wysokości. Druga opcja to stosowanie ograniczeń w płatnościach. Może być to działanie na podstawie tak zwanego oświadczenia płatnika albo właśnie uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia. W celu uzyskania opinii konieczne jest złożenie wniosku na formularzu udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Warto wiedzieć, że opinia  zabezpieczająca jest to dokument wydawany przez organ podatkowy, który potwierdza prawo do zastosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła. Nie jest to instrument o charakterze uniwersalnym, ponieważ może mieć zastosowanie wyłącznie do takich rodzajów dokonywanych płatności, które korzystają ze zwolnień na podstawie przepisów implementujących dyrektywy UE.


Opublikowano

w

przez

Tagi: