Wulkanizacja – proces, jego właściwości i zastosowania

Pojęcie wulkanizacji odnosi się do różnych procesów stosowanych do utwardzania gumy. Chociaż obróbka kauczuku naturalnego siarką jest nadal powszechną praktyką, termin ten obejmuje również inne rodzaje kauczuku. W tym artykule omówimy proces, jego właściwości i zastosowania. Proces wulkanizacji to reakcja chemiczna, która zmienia gumę w bardziej elastyczny, trwały i sprężysty materiał. 

Komercyjne procesy wulkanizacji

wulkanizacja tuchomProces ten jest formą polimeryzacji termoplastycznej, a reakcja chemiczna zazwyczaj obejmuje dodanie siarki do reagentów. Powstały polimer jest bardziej odporny na zmiany temperatury, rozpuszczalniki i inne czynniki zewnętrzne. Historycznie, proces był prowadzony głównie z nieorganicznymi materiałami podstawowymi, w tym zasadowym węglanem ołowiu, wapnem, magnezem i liturgią. Jednak ten rodzaj akceleratora nie był tak skuteczny jak typy organiczne. Obecnie proces ten w dużej mierze opiera się na przyspieszaczach organicznych, które są znacznie potężniejsze i wytwarzają wulkanizaty lepszej jakości. Na tym opiera się nowoczesna wulkanizacja tuchom zaś jest przykładem miejscowości, gdzie warsztatów wulkanizacyjnych jest coraz więcej. Proces wulkanizacji powoduje powstanie wiązań chemicznych pomiędzy niezależnymi łańcuchami polimeru, tworzących sieć molekularną w matrycy polimerowej. Te nowe wiązania, znane również jako wiązania poprzeczne, mogą być tworzone z łańcuchami atomów siarki lub pojedynczymi atomami siarki, jak również z wielowartościowymi jonami metali. Wulkanizacja zmniejsza stopień odkształcenia trwałego, jednocześnie zwiększając elastyczność.

Istnieje kilka metod wulkanizacji. Najpopularniejszą metodą produkcji twardej gumy jest utwardzanie parą otwartą, podczas gdy para nasycona ma lepszy transfer ciepła. Ta metoda jest odpowiednia dla wytłaczanych taśm, kabli i artykułów. Z drugiej strony wulkanizacja ciągła jest procesem ciągłym, w którym guma jest przenoszona w kąpieli płynnej. Ekstrudat jest zmuszany do przejścia przez odpowiednią gorącą kąpiel, gdy tylko opuści wytłaczarkę.


Opublikowano

w

przez

Tagi: