You are currently viewing Instalacje fotowoltaiczne – źródło użytecznej energii słonecznej

Instalacje fotowoltaiczne – źródło użytecznej energii słonecznej

System fotowoltaiczny to system energetyczny zaprojektowany w celu dostarczania użytecznej energii słonecznej za pomocą fotowoltaiki. Składa się on z układu kilku komponentów, w tym paneli słonecznych do absorpcji i bezpośredniej konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, inwertera solarnego do zmiany prądu elektrycznego z DC na AC, a także montażu, okablowania i innych akcesoriów elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczne – systemy dachowe

trwałe instalacje fotowoltaiczne dla firm w bydgoszczySystemy fotowoltaiczne obejmują zarówno małe, montowane na dachach lub zintegrowane z budynkami systemy o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów, jak i duże elektrownie o mocy setek megawatów. Obecnie większość systemów fotowoltaicznych jest podłączona do sieci, podczas gdy systemy autonomiczne stanowią jedynie niewielką część rynku. Instalacje fotowoltaiczne są często kojarzone z budynkami: zintegrowane z nimi, zamontowane na nich lub zamontowane w pobliżu na ziemi (przykładem są trwałe instalacje fotowoltaiczne dla firm w bydgoszczy). Systemy fotowoltaiczne na dachach są najczęściej montowane w istniejących budynkach, zwykle na szczycie istniejącej konstrukcji dachu lub na istniejących ścianach. Alternatywnie, instalacja może być umieszczona oddzielnie od budynku, ale połączona kablem w celu zasilania budynku. Zintegrowane z budynkiem ogniwa fotowoltaiczne są coraz częściej umieszczane na dachach lub ścianach nowych budynków mieszkalnych i przemysłowych jako główne lub pomocnicze źródło energii elektrycznej. Czasami stosuje się również dachówki ze zintegrowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Pod warunkiem, że istnieje otwarta szczelina, w której może krążyć powietrze, zamontowane na dachu panele słoneczne mogą zapewnić efekt pasywnego chłodzenia budynków w ciągu dnia, a także zatrzymywać nagromadzone ciepło w nocy.

Zazwyczaj systemy dachowe w budynkach mieszkalnych mają niewielką moc około 5-10 kW, podczas gdy komercyjne systemy dachowe często osiągają kilkaset kilowatów. Mimo że systemy dachowe są znacznie mniejsze od elektrowni naziemnych, stanowią one większość zainstalowanej mocy na świecie. Według szacunków, w 2020 r. dachowy system fotowoltaiczny odzyskuje energię potrzebną do jego wytworzenia w ciągu 1,28 roku w Ottawie w Kanadzie, 0,97 roku w Katanii we Włoszech i 0,4 roku w Jaipur w Indiach.