You are currently viewing Jak poprawić bezpieczeństwo na drodze?

Jak poprawić bezpieczeństwo na drodze?

 

W niektórych miejscach na ulicy zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo. Dobrym przykładem mogą być chociażby ścieżki rowerowe czy przejścia dla pieszych w obrębie których powinny zostać zastosowane elementy wytyczające poszczególne obszary przeznaczone dla danej grupy docelowej. Przykładowo niedopuszczalną sytuacją jest pojawienie się pojazdu na ciągu przeznaczonym dla rowerzystów czy pieszych.

Różne odmiany słupków drogowych

Słupki drogoweW związku z tym stosowane są sztuczne zapory, które mają na celu odgrodzenie wyżej wspomnianych. Słupki drogowe bo o nich mowa mogą być wykonane w różny sposób oraz pełnić różną funkcję. W niektórych przypadkach mają one zapobiec wjechaniu pojazdu na nieprzeznaczony dla niego odcinek, a w innym mają chronić pieszych w obrębie przejścia. Elementy te są przeważnie wykonywane z rurki stalowej o określonej średnicy i grubości ścianki. Fabrycznie malowane są na kolor biały, a następnie naklejana jest na nich folia odblaskowa o pożądanym kolorze. Warto wspomnieć, że stal z której są wykonywane jest cynkowana co pozwala na zwiększenie trwałości i żywotności. W zależności od miejsca, gdzie ma być usytuowany ten element infrastruktury stosowane są dodatkowe rozwiązania. Przykładowo elementy montowane w pobliżu przejścia dla pieszych często wyposażone są w specjalne uchwyty umożliwiające montaż łańcuchów.

Warto wspomnieć, że każdy tego typu element, który ma być zastosowany w projekcie powinien posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Potwierdzają one zgodność z normami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności. Jak widać obecnie bardzo ważnym aspektem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, która może być realizowana poprzez zastosowanie dodatkowych elementów infrastruktury ulicznej.