You are currently viewing Pręty i płyty tekstolitowe

Pręty i płyty tekstolitowe

Współczesny przemysł nie może się obejść bez tworzyw sztucznych. Ich zastosowanie stało się tak powszechne, że nie ma chyba branży, która w jakimś ułamki z nich nie korzysta. Producenci tworzyw sztucznych oferują bardzo wiele ich rodzajów w zależności od surowca i technologii wytwarzania. Jednym z ciekawszych, bardzo wytrzymałych tworzyw dwuskładnikowych jest tekstolit używany dość powszechnie jako materiał konstrukcyjny.

Budowa i właściwości tekstolitu

wałki tekstolitZastosowanie tworzyw sztucznych jako materiału konstrukcyjnego wynika z właściwości jakie mogą osiągnąć. Chodzi przede wszystkim o bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na agresywne czynniki środowiska zewnętrznego. Z drugiej zaś strony w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów tworzywa sztuczne są łatwe i tanie w pozyskaniu. Można je również powtórnie przetwarzać gdyż w całości podlegają recyklingowi. Tekstolit jest tworzywem produkowanym na bazie dwóch składników. Są to tkaniny bawełniane oraz żywica fenolowa. Tkaniny są bardzo dokładnie nasączane w żywicy fenolowej i układane warstwowo. Następnie całość zostaje sprasowana pod dużym ciśnieniem i pozostawiona do wyschnięcia. Powstają formatki o monolitycznej budowie. Do odbiorców tekstolit trafia w postaci płyt i prętów (walców) o bardzo zróżnicowanych wymiarach. Jako wałki tekstolit sprzedawany w różnych długościach i średnicach. Producenci przyjęli taką zasadę aby umożliwić dobór formatki do dalszego przetwarzania eliminując straty materiałowe podczas obróbki. Kształtowanie tekstolitu na dowolne elementy konstrukcyjne nie wymaga szczególnych urządzeń i odbywa się za pomocą tradycyjnych metod obróbczych. Tekstolit jest tworzywem bardzo cenionym ze względu na bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. Poddawany bardzo wysokim obciążeniom zachowuje swoją stabilność strukturalną. Jest to również materiał o bardzo niskim współczynniku tarcia co w przypadku detali roboczych ma ogromne znaczenie. Jednym z parametrów czyniących z tekstolitu tak pożądany materiał do produkcji detali konstrukcyjnych jest odporność na podwyższone temperatury. Detale z tekstolitu mogą pracować w sposób ciągły w temperaturze do 125 stopni Celsjusza.

Do przedstawionych zalet tekstolitu należy dodać bardzo wysoką odporność na wilgoć oraz na środowisko olejowe. Tekstolit jest bardzo cenionym materiałem w branży elektrycznej ponieważ posiada bardzo wysokie parametry dielektryczne. Stosuje się go do budowy transformatorów i silników elektrycznych. Detale konstrukcyjne z tekstolitu to głównie zębatki i gniazda łożysk.