You are currently viewing Przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na rynku obserwowane jest coraz większe zapotrzebowanie na różnego rodzaju nieruchomości. W zależności od przeznaczenia muszą one spełniać odpowiednie wymogi prawne, które są określone w obowiązujących rozporządzeniach oraz ustawach. W przypadku obiektów użyteczności publicznej oraz tych, w których jednocześnie przebywać może wiele osób koniecznie należy stosować dodatkowe rozwiązania zapobiegające powstawaniu otwartego ognia.

Wykaz specjalistycznych środków ochrony przed ogniem

specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożaroweJeśli już dojdzie do jego powstania należy minimalizować skutki. W tym celu stosowane są systemy ochrony aktywnej oraz biernej. Do tej pierwszej zaliczyć można chociażby system sygnalizacji pożaru składający się z wielu specjalistycznych urządzeń. Wymienić tutaj można chociażby czujki, sygnalizatory czy centrale. Są to jedynie niektóre elementy, które umożliwiają szybką detekcję zagrożenia oraz przekazanie odpowiedniej informacji osobom znajdującym się na zagrożonym terenie jak i również służbom ratowniczym. Żeby sama ewakuacja mogła przebiegać sprawnie koniecznie w budynku zastosowane muszą być bierne środki ochrony, które zwiększają odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. W ten sposób zapewniana jest odpowiednia nośność ścian czy sufitów do których przytwierdzone są odpowiednie urządzenia takie jak oprawy oświetlenia ewakuacyjnego czy właśnie sygnalizatory. Warto wspomnieć, że specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę. Co więcej pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład aktywnych środków ochrony. Do nakładania biernych środków ochrony powinni posiadać odpowiedni park maszynowy.

Bardzo ważnym etapem jest montaż poszczególnych rozwiązań. Przykładowo specyfiki zwiększające odporność ogniową konstrukcji powinny być nanoszone w ściśle określonych przez producenta warunkach. Istotna jest zarówno temperatura powietrza jak i również jego wilgotność. Oprócz tego na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo samych pracowników. Podczas natrysku powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja pomieszczeń. Jak widać w grę wchodzi wiele czynników, które należy rozważyć przed zleceniem prac. Każda z ekip obecnych na miejscu powinna stosować się do zaleceń.