You are currently viewing Rodzaje obuwia ochronnego

Rodzaje obuwia ochronnego

Ustawa Kodeksu Pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników. W skład odzieży wchodzi nie tylko okrycie wierzchnie, ale również obuwie. Pracownik, który narażony jest na jakiekolwiek niebezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy, jednak nie jest wyposażony w środki ochronne, nie może zostać dopuszczony do jej wykonywania. W wielu przypadkach odzież ochronna oraz robocza jest używana zamiennie. Jednak pomiędzy tymi pojęciami są znaczące różnice.

Wybór obuwia spełniającego wymogi BHP

obuwie bhp hurtownia szczecinZadaniem odzieży roboczej jest ochrona odzieży samego pracownika przed zabrudzeniami oraz czynnikami wynikającymi z charakteru wykonywanej pracy. Z kolei odzież ochronna, jak sama nazwa wskazuje, chroni pracownika przed zagrożeniami, które czyhają na niego w miejscu pracy. Jak wiemy bowiem wiele stanowisk narażonych jest na działanie szkodliwych substancji, czy też ciężkich bądź ostrych narzędzi. Sama odzież jest jednak niewystarczająca jeżeli nie zostanie uzupełniona o odpowiednie obuwie. Ze względu na rodzaje zagrożeń, przed którymi mają one chronić, możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie. Pierwszą z nich jest obuwie bezpieczne, które posiada zabezpieczenie palców przed uderzeniami do 200J. Wykonane zabezpieczenie określane jest podnoskiem, a samo obuwie nosi oznaczenie S, które z języka angielskiego oznacza safety, czyli bezpieczne. Kolejnym rodzajem jest obuwie ochronne, w przypadku którego podnosek jest w stanie wytrzymać znacznie mniejsze uderzenia do 100J. Określane jest ono literką P, czyli protective. Ostatnią grupę stanowi obuwie zawodowe, które przeznaczone są na stanowiska pracy, gdzie nie jest wymagana konieczność stosowania podnosków. Te z kolei oznaczane są literką O, co oznacza occupative. Jeśli chodzi o obuwie bhp hurtownia szczecin, jest doskonale zapatrzona w różnego typu obuwie dla pracowników.

Obuwie ochronne ma za zadanie nie tylko chronić nasze stopy przed silnymi uderzeniami. Materiał, z którego jest ono wykonane stanowi również doskonała ochronę przed czynnikami chemicznymi, termicznymi, a także biologicznymi. Ponadto kluczową właściwością jest również ochrona przed porażeniem prądem.