You are currently viewing Rodzaje pomp ciepła

Rodzaje pomp ciepła

Coraz więcej inwestorów skłania się do poszukiwania alternatywnych źródeł ciepła w domu. Dzieje się tak z uwagi na poszukiwanie oszczędności w kosztach utrzymania budynku. Równie ważna jest oszczędność energii, jaką zużywamy do ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym.

Pompy ciepła – charakterystyka instalacji

pompa ciepła powietrznaCentralne ogrzewanie bazujące na kotle zasilanym paliwem stałym, gazem lub olejem opałowym to tylko jedne z możliwości ogrzewania domu. Coraz większą popularnością cieszą się pompy ciepła, które czerpią energię ze źródeł odnawialnych (z powietrza, wody lub z gruntu). Pompa ciepła powietrzna jest wśród tego typu urządzeń najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem. Nie wymaga także żadnych prac związanych z przebudową, wystarczy zamontować urządzenie w odpowiednim miejscu. W przypadku tego rozwiązania nie ma znaczenia rozmiar działki, ani panujące na niej warunki. Pompa ciepła powietrzna wykorzystuje ciepło czerpane z powietrza, należy jednak pamiętać, że im niższa temperatura na zewnątrz, tym mniejsza wydajność urządzenia. Pompa powietrzna działa najlepiej wtedy, kiedy różnica temperatur jest najmniejsza. Dużo wydajniejsze, jednak też dużo droższe w instalacji są pompy czerpiące ciepło z gruntu. Jest to jednak najlepiej działająca w naszym klimacie opcja pompy ciepła, ponieważ temperatura w gruncie jest stale dodatnia, niezależnie od temperatury powietrza i panujących mrozów. Ten rodzaj pompy wymaga jednak odpowiednich warunków na działce. Przede wszystkim na kolektory poziome umieszczane w gruncie musimy przeznaczyć wystarczająco dużą powierzchnię działki. Nie może ona być obsadzona wysokimi roślinami, drzewami, nie można wybudować w tym miejscu podjazdu. Inaczej dzieje się w przypadku sond pionowych, umieszczanych na bardzo dużych głębokościach, jest to jednak rozwiązanie najdroższe inwestycyjnie.

Odmiennym rodzajem pomp ciepła są urządzenia czerpiące ciepło z wody. Jest to jednak rzadko wykorzystywana instalacja z uwagi na specyficzne wymagania oraz na duże ryzyko problematycznych awarii, których skutkiem jest złej jakości woda. Można wykorzystać również znajdujące się na terenie działki zbiorniki wodne, co jednak nie zdarza się często.