You are currently viewing Urządzenia do kontroli masy

Urządzenia do kontroli masy

 

Wraz z nieustannym rozwojem wielu dziedzin przemysłu i handlu wymagana jest coraz większa dokładność różnych działań. Kontroli podlega już nie tylko praca ludzi, ale również towary. Muszą one spełniać określone parametry, aby nadawały się do dalszego wykorzystania. Stosuje się do tego określone urządzenia, na przykład specjalistyczne wagi do pomiaru masy produktów.

Automatyczne ważenie towaru

wagi automatyczneRóżnorodność wag automatycznych we wszystkich dziedzinach jest imponująca. Produkuje się urządzenia, które mają za zadanie już nie tylko mierzyć. W zależności od rodzaju towaru, do którego są przeznaczone, wagi automatyczne mają określone maksymalne obciążenie, dokładność pomiaru i spełniają dodatkowe zadania. Stosuje się je m.in. w przemyśle, laboratoriach i handlu. W branży transportowej i w fabrykach używane są duże wagi taśmociągowe, których maksymalne obciążenie może wynosić nawet kilkadziesiąt ton. Szczególny typ tych urządzeń jest niezbędny w przemyśle chemicznym, gdzie ważone towary mają bardzo wysokie temperatury i mogą wchodzić w reakcje. Wagi używane w tej dziedzinie są cechują się odpornością termiczną i muszą być pasywne chemicznie. Specjalistyczne urządzenia mogą sprawdzać zgodność masy towaru z zaprogramowaną wcześniej normą. Umożliwia to automatyczne odrzucanie towarów zbyt lekkich lub zbyt ciężkich. Często spotyka się wagi porcjujące, które odmierzają i pakują określoną ilość materiałów i substancji. To umożliwia dokładne porcjowanie towaru bez udziału ludzi.

Współczesne wagi przemysłowe zaskakują dodatkowymi funkcjami i zadaniami. Ułatwiają pracę człowieka i czynią ją bardziej wydajną. Są wyposażone w specjalne oprogramowania, dzięki którym ich możliwości są coraz większe. Ceny wag automatycznych są stosunkowo niewielkie w porównaniu do zadań, w jakich są w stanie wyręczyć człowieka.

Czytaj więcej na wagielektroniczne.com.pl